МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4220 гр.Кричим,пл. „Обединение” №3,тел.03145/22-50 , факс 03145/23-51

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Лекция за ученици от I до IV клас на тема „Безопасност на движение по пътищата”

На 27.11.2014 г. от 14:00 часà в Общински младежки дом – гр. Кричим  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Центъра за обществена подкрепа – гр. Кричим, ще изнесе лекция за ученици от I до IV клас на тема „Безопасност на движение по пътищата”.

Прочети още »

Заседание на МКБППМН в зала № 21 на Общинска администрация гр. Кричим

На 07.11.2014 г. от 15 часà в зала № 21 на Общинска администрация гр. Кричим се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, на което се прие план за действие през 2015г.

Членове на МКБППМН изнесоха лекция на ученици от СОУ „П.Р.Славейков” на тема „Трафик на хора”

На 20.02.2014 г. в лекционната зала на ОМД – гр. Кричим, членове на МКБППМН изнесоха лекция на ученици от СОУ „П.Р.Славейков” на тема „Трафик  на хора”.  По покана на зам. – кмет и Председател на МКБППМН при Община Кричим – г-жа Златка Маринова, лекцията бе водена от г-жа Емилия Калоферова – психолог. На лекцията присъстваха г-н Георги Марков и г-жа Златка Тисовска учители от СОУ „П.Р.Славейков”. Гост на събитието беше и г-жа Катя Минова – директор на дирекция „ОСХД”

Прочети още »

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.