A+ A A-

Агресията и нарастващото ниво на тормоз сред учениците

Във връзка с агресията и нарастващото ниво на тормоз сред учениците МКБППМН град Кричим на 10.01.2017 г. /вторник/ и 16.01.2017 г./понеделник/, изнесе лекция на III”б” и  ІV”б” клас в НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, на тема Агресията и тормоза сред учениците”.

Децата слушаха с голям интерес и  взеха активно  участие в поучителните игри.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.