A+ A A-

На 11.04.2016 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим се проведе беседа на тема „Хулиганство и вандализъм”

На 11.04.2016 г. в НУ „Васил Левски” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим, съвместно с Център за обществена подкрепа проведоха беседа на тема „Хулиганство и вандализъм”.

На мероприятието присъстваха деца от трети клас, които взеха участие в поучителни игри свързани с разбирането на ХУЛИГАНСТВО И ВАНДАЛИЗЪМ И НАРАСТВАЩАТА АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩТНАТА ВЪЗРАСТ.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.