A+ A A-

На 07.03.2016 г. в НУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Кричим се проведе беседа на тема „Кибертормоз”

На 07.03.2016 г. в НУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Кричим Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Кричим, съвестно с Център за обществена подкрепа проведоха беседа на тема „Кибертормоз”. На мероприятието присъстваха деца от вторите класове, които взеха участие в поучителни игри свързани с разбирането на КИБЕРТОРМОЗ.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.