МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4220 гр.Кричим,пл. „Обединение” №3,тел.03145/22-50 , факс 03145/23-51

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Международният ден без тютюнопушене - Международен на толерантността -16 ноември 2017г.

По случай Международния ден на толерантността 16 – ти ноември, по покана на Директора на СУ „П. Р. Славейков” г-жа Теодора Кирякова, МКБППМНизнесе беседа на тема:„Толерантност. Междуетническа търпимост.” , на VII клас. Темата и дискусиите възбудиха интереса на учениците и те участваха активно в беседата.

Прочети още »

„ОТКРИТ УРОК ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ОТ ПЪРВОКЛАСНИЦИ”

Във връзка с предприета инициатива от Областна администрация – Пловдив съвместно със сдружение  „Български транспортен холдинг”

Прочети още »

МКБППМН при община Кричим, проведе инициатива под надслов „Играй с всички реално, а не виртуално”.

Обществото е изправено през последните години пред значително ниво на агресия. Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии.

Прочети още »

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.