ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019г.


pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК


pdfСъобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент отРепублика България на 26 май 2019 г.


ЗАПОВЕД № РД-02-09-105 гр. Кричим, 09.04.2019 г.

pdfОтносно: Обявяване на Избирателни списъци. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, Указ № 53 на Президента на Републиката от 19.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) и във връзка с обявяване на избирателни списъци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


ЗАПОВЕД № РД-02-09-104 гр. Кричим, 09.04.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс


ЗАПОВЕД №РД -02-09-101 гр. Кричим, 04.04.2019 г.

pdfНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с образуването на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година


ЗАПОВЕД №РД -02-09-95 гр. Кричим, 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и Указ № 53 на Президента на Републиката от 19.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 година

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.