A+ A A-

ЗАМЕСТНИК – КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Заместник – кметовете ръководят и осъществяват  цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност. 


 
Златка Жечева Маринова - Заместник кмет на Община Кричим

 

Златка Жечева Маринова - Заместник - кмет на Община Кричим от 01.01.2012 година

Приемен ден – четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

Тел: 03145/22 52

 

 

 

 


 
инж. Нуржан Асанова Ристемова - Заместник кмет на община Кричим

 

инж. Нуржан Асанова Ристемова - Заместник - кмет на община Кричимот 20.12.2006 година

Приемен ден - вторник от 14.00 до 16.00 часа

Тел: 03145/24 51

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.