A+ A A-

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ

Заместник – кмета ръководи и осъществява  цялостен контрол върху дейността на подчинените му структури, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната му компетентност. 


 
Златка Жечева Маринова - Заместник кмет на Община Кричим

 

Златка Жечева Маринова - Заместник - кмет на Община Кричим от 01.01.2012 година

Приемен ден – четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

Тел: 03145/22 52

 

 

 

 


 

 

 

Община Кричим ©2019 Всички права запазени.