A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА

pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2017 година /публикувано на 12.09.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2017 г./публикувано на 12.08.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 /публикувано на 12.07.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2017/ публикувано на 12.07.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2017 /публикувано на 12.07.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 /публикувано на 12.06.2017/


pdfМесечен отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017/ публикувано на 12.06.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения /публикувано на 12.06.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 /публикувано на 12.05.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета на СЕС към 30.04.2017/публикувано на 12.05.2017/


pdfСправка за просрочените вземания и задължения от бюджета към 30.04.2017 /публикувано на 12.05.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 /публикувано на 13.04.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 /публикувано на 13.03.2017/


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 /публикувано на 13.02.2017/


pdfБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017г. - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ / 07.02.2017г. /

Община Кричим ©2017 Всички права запазени.