Понеделник, 24 Септември 2018
A+ A A-

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2018 ГОДИНА


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г. /публикувано на 12.09.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2018 г. /публикувано на 12.09.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.08.2018 г. /публикувано на 12.09.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г. /публикувано на 10.08.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2018 г. /публикувано на 10.08.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.07.2018 г. /публикувано на 10.08.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. /публикувано на 12.07.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2018 г. /публикувано на 12.07.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.06.2018 г. /публикувано на 12.07.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г. /публикувано на 12.06.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2018 г. /публикувано на 12.06.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.05.2018 г. /публикувано на 12.06.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г. /публикувано на 14.05.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2018 г. /публикувано на 14.05.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 30.04.2018 г. /публикувано на 14.05.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. /публикувано на 12.04.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.03.2018 г. /публикувано на 12.04.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължения към 31.03.2018 г. /публикувано на 12.04.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г. /публикувано на 12.03.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2018 г. /публикувано на 12.03.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължениякъм 28.02.2018г. /публикувано на 12.03.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г. /публикувано на 12.02.2018г./


pdfМесечен отчет на касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2018 г. /публикувано на 12.02.2018г./


pdfСправка за просрочените вземания и задължениякъм 31.01.2018г. /публикувано на 12.02.2018г./


pdfБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2018г. - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ /публикувано на 12.02.2018г./

Община Кричим ©2018 Всички права запазени.