По случай 24 май Ден на славянската писменост и култура община Кричим ви кани в салона на НЧ „Пробуда – 1912” По повод Международния ден на Земята – 22-ри април, най- големият нерелигиозен празник в света, Общински младежки дом гр. Кричим отбеляза празника на 21 април 2017 г. /петък/ от 17.00 часа. МКБППМН при Община Кричим съвместно с ЦОП гр. Кричим проведе Великденска инициатива. Инициативата е във връзка с включване на децата в дейности, стимулиращи творческите им способности, опознаване и... НА 20 ФЕВРУАРИ В СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ ЩЕ СТАРТИРА ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ БАЗАР НА МАРТЕНИЦАТА На 6 януари православната църква отбелязва Богоявление – един от най-тържествените християнски празници. Библейската легенда гласи, че на този ден е извършено кръщението на Исус Христос в река... На 20.12.2016 г.,Коледния Благотворителен базар отвори врати в Общински Младежки дом - Кричим. На 27.11.2016 г. /неделя/ от 11.00 часа в залата на Военен Клуб – Пловдив, се проведе 16 - тото издание на фестивала „Пътя на изгряващите звезди”, в което взеха участие ученици от кръжока при...
Важна информация за общината

Обществени поръчки - Профил на купувача след  01.10.2014г. >>
Вътрешни правила >>


Профил на купувача до 30.09.2014г. >>


Проекти за изменени нормативни актове >>


„Зелен телефон” – община Кричим >>


Общински план за развитие 2014 – 2020г. >>


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кричим 2014 – 2020г.през 2016г.>>


Програма за управление и развитие на Община Кричим за периода 2016 – 2019г. >>


Програма за работата на Общински съвет Кричим за 2017г. >>


Културен календар за 2017 година  Община Кричим >>


Правилник за Устройството и дейността на Общински фонд култура >>


Mониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на Община Кричим за 2016г. >>


Последващата оценка на Общинския план за развитие 2007 – 2013г. >>


Ред за докладване на нередности >>


Фирми на територията на Община Кричим >>


Онлайн каталог - Община Кричим >>

  1. Последни новини
  2. Покани ОБС / Документи
Изгледи от Община Кричим
Изгледи от Община Кричим Изгледи от Община Кричим
Община Кричим ©2017 Всички права запазени.